050 554 7158 piia.rautio@porstua.fi

NLP-koulutukset

NLP eli neurolingvistinen prosessointi on ajattelutapa ja toimintamalli. Jokainen katsoo ja ymmärtää maailmaa omien ajatusten sekä uskomusten läpi. Kun ajattelumallisi tulevat sinulle tutuiksi, opit rikastamaan ja muuttamaan ajatteluasi – opit ajattelemaan uudella, sinulle mahdollisella ja sopivalla tavalla.

NLP johdattaa sinut oivalluksien kautta tiedostamaan muun muassa miten opit, ajattelet, kommunikoit, motivoidut, ja millä keinoin saat aikaan toivottuja muutoksia itsessäsi. Koulutuksessa tietoisuutesi kasvaa hyvin käytännönläheisellä tavalla kokeillen ja harjoituksia tehden.

NLP- ajattelun myötä oivallat esimerkiksi

  • kuinka vuorovaikutus toimii
  • miten hallitset tunnetilojasi ja mielialojasi
  • keinoja kuunnella enemmän intuitiotasi
  • kuinka käytät mielikuvitustasi ja luovuuttasi
  • millä keinoin motivoidut ja ohjaat itseäsi kohti unelmiasi
  • miten elät elämää, jota todella haluat.

Kenelle sopii?

NLP-koulutus sisältää paljon loistavia menetelmiä esimerkiksi henkilökohtaiseen muutokseen ja toimivaan vuorovaikutukseen ympäristösi kanssa. NLP on myös oiva menetelmä sinulle, joka haluat syventää osaamistasi työssäsi.