050 554 7158 piia.rautio@porstua.fi

Palvelut

Valmennukset

Mentaali­valmennus

Mentaalivalmennuksessa opit tuntemaan itsesi paremmin. Valmennuksen myötä itsetuntemuksesi kasvaa ja pystyt hyödyntämään omia vahvuuksiasi ja voimavarojasi tehokkaammin.

Mentaalivalmennus pitää sisällään laajan kirjon erilaisia teemoja ja menetelmiä, jotka valitaan sinun tarpeidesi sekä toiveidesi mukaisesti.

Mentaalivalmennuksen ansiosta suorituksesi paranevat ja kasvatat potentiaaliasi. Siksi valmennus sopii erinomaisesti myös urheilijoille.

Mentaalivalmennus sopii sinulle, jos

 • etsit uutta suuntaa
 • tunnet olevasi jumissa
 • kaipaat muutosta

Vuoro­vaikutus­valmennus

Vuoro­vaikutus­valmennuksessa

 • Opit, miten parannat omaa vuorovaikutustasi suhteessa muihin ihmisiin. Valmennuksen opeilla kehität omaa toimintaasi niin, että tulet paremmin toimeen muiden ihmisten kanssa.
 • Työskennellään tunteiden kanssa. Valmennuksen myötä kehityt omien tunnetilojesi säätelyssä ja opit lukemaan muita ihmisiä paremmin.
 • Tulet vahvemmin tietoiseksi itsestäsi ja omasta toiminnastasi. Tiedät mitä ja millä tavoin viestit itsestäsi ympäristölle niin sanallisesti kuin sanattomasti.

Neuro­psykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjaus- ja tukimenetelmä. Se on tarkoitettu sinulle, jos sinulla on jokin neuropsykiatrinen erityisvaikeus, kuten esimerkiksi ADHD, Autismin, Aspergerin tai Touretten oireyhtymä.

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa paneudutaan siihen, millaista tukea ja ohjausta sinä tarvitset omassa elämässäsi. Valmennuksessa edistetään myönteisellä tavalla sinun käsitystäsi itsestäsi ja omista kyvyistäsi selviytyä arjesta.

Valmennus alkaa alkukartoituksella, jossa määritellään tavoitteet ja ne pilkotaan pienemmiksi välitavoitteiksi. Tavoitteiden saavuttamista tuetaan ohjauksella, harjoittelulla, yhdessä tekemisellä ja uusien toimintamallien opettelulla. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

Neuropsykiatrisen valmennuksen painopisteitä ovat:

 • elämänhallinnan ja arjen sujuminen
 • omien vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen
 • uusien käyttäytymismallien löytäminen
 • eheän minäkuvan rakentaminen

Neuropsykiatrisella valmentajalla on vahva koulutuspohja sosiaali-, terveys- ja/tai kasvatusalalta sekä neuropsykiatrisen valmentajan koulutus. Valmennus täydentää muita yhteiskunnan tarjoamia palveluja.

Koulutukset ja ohjaukset

NLP-koulutukset

NLP eli Neurolingvistinen prosessointi on ajattelutapa ja toimintamalli. Sen avulla oivallat miten opit, miten ajattelet, miten kommunikoit, miten teet päätöksiä, miten motivoidut ja miten saat aikaan toivottuja muutoksia.

NLP-koulutuksessa tietoisuutesi kasvaa käytännönläheisellä tavalla. Koulutus sisältää paljon tehokkaita menetelmiä henkilökohtaiseen muutokseen ja toimivaan vuorovaikutukseen.

NLP-koulutus on matka itseesi, jossa opit

 • kuinka vuorovaikutus toimii
 • miten hallitset tunnetilojasi
 • kuuntelemaan intuitiotasi
 • käyttämään mielikuvitustasi ja luovuuttasi
 • keinoja motivoitua

Jokainen katsoo ja ymmärtää maailmaa omien ajatusten sekä uskomusten läpi. Kun ajattelumallisi tulevat sinulle tutuiksi, opit rikastamaan ja muuttamaan ajatteluasi – opit ajattelemaan uudella, sinulle parhaalla mahdollisella tavalla.

Työn­ohjaus ja työ­elämä­valmennus

Työn­ohjauksissa korostuvat jokaisen osallistujan ajatukset sekä omat oivallukset. Ratkaisu- ja voima­vara­keskeinen työ­ote on työn­ohjauksen keskiössä. Esiin nousevia aiheita edistetään tulevaisuus­painotteisesti yhdistäen teemoja valmennuksista ja yrittäjyydestä.

Työn­ohjauksessa käytetään erilaisia menetelmiä, esimerkiksi keskustelua, ryhmä­työskentelyä, liikuntaa/liikettä, luovuutta eri tavoin sekä erilaisia harjoitteita. Tapaamiset on mahdollista toteuttaa perinteisen työ­huoneen lisäksi myös liikkuen tai luonnon äärellä – ihmisen kokonais­valtainen hyvin­vointi on iso osa työssä jaksamista.

Yritys­johdon sparraus

Yritysjohdon sparraus yhdistää fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin. Sparrauksessa lähdetään ulos työpaikalta liikunnan pariin, ja samalla yhdessä etsitään ratkaisuja työelämän haasteisiin.

Sparraus auttaa selviämään työelämän muutostilanteista sekä löytämään aikaa myös liikunnalle. Yritysjohdon sparraus sopii sekä johtotehtävissä työskenteleville henkilöille että yrittäjille.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapia on matalankynnyksen keskusteluapua elämän eri vaiheisiin. Lyhytterapia on tarkoitettu kaikille, ihan meille jokaiselle. Terapiaan pääsee nopeasti ilman lääkärin tekemää lähetettä ottamalla suoraan yhteyttä meihin.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

  Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa voidaan käsitellä monenlaisia elämän kysymyksiä kuten elämänhallinnanhaasteita, kriisitilanteita, parisuhdetta tai perhetilannetta koskevia asioita, tulevaisuuden suuntaa, ahdistusta, masennusta, jännitystiloja, mielialaa, uupumusta sekä itsetuntemukseen liittyviä asioita.

Lyhytterapia on usein lyhytkestoista noin 1–20 tapaamiskertaa, mutta se voi olla myös pidempi prosessi. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia keskittyy eteenpäin menemiseen, onnistumisen kokemuksiin, toiveikkuuden lisäämiseen, uusien näkökulmien, voimavarojen ja vahvuuksien löytämiseen, energian lisäämiseen, oman potentiaalin hyödyntämiseen sekä nimensä mukaisesti ratkaisuihin elämän eri vaiheisiin.

Lyhytterapia poikkeaa vuosien terapiaprosesseista siinä mielessä, että työskentelyssä keskitytään pitkälti nykyisyyteen ja tulevaan. Sitä voi hyödyntää myös ennaltaehkäisevänä apuna elämän kriiseissä sekä haasteissa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on osallistavaa ja tavoitteellista terapiaa. Terapiasuhteen alussa sovitaan yhdessä tavoitteesta ja terapeutti voi antaa sinulle esimerkiksi pieniä tehtäviä tapaamisten välille, jotka ohjaavat sinua kohti omaa tavoitetta. Lyhytterapeutti on rinnalla kulkija, hetken aikaa osa tarinaasi matkalla omiin tavoitteisiisi.

Lyhytterapia on luottamuksellista toimintaa. Terapeutti voi kuitenkin sinun halutessasi osallistua kanssasi esimerkiksi mahdollisiin tapaamisiin muiden olemassa olevien verkostojen kanssa. Lyhytterapia toimii hyvin myös pareille sekä perheille.
Tarjoamme lähiterapiapalveluja Mikkelissä ja Pieksämäellä, etänä koko maailmaan!